Könyvvizsgálati szolgáltatások

English

Új könyvvizsgálati felügyelet

Az Országgyűlés 2012. december 17-i rendkívüli ülésén fogadta el az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvényt.

A törvény fontos változásokat hoz a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény vonatkozásában is, amely módosítások 2013. július 1. napján lépnek hatályba.

Az új rendelkezések értelmében 2013. július 1. napjától a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a kamarai tag könyvvizsgálókra, a könyvvizsgáló cégekre kiterjedően a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság helyett a könyvvizsgáló közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság működteti majd. A közfelügyeleti hatóságot a Kormány rendeletben jelöli ki.

A kamarai törvény módosításával a jogalkotó szükségesnek látta a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek külső minőség-ellenőrzését a könyvvizsgálói szakmától függetlenül megszervezni, amit egy független, hatósági jogosítványokkal rendelkező szervezet felállításában látott garantálva.