Könyvvizsgálati szolgáltatások

English

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálati munkánk során kiemelten figyelünk arra, hogy megfeleljünk a törvényi, szakmai és etikai előírásoknak, mely biztosítéka annak, hogy munkánk eredményeképpen olyan független és hiteles vélemény kerüljön kibocsátásra, amely megfelelő alapot nyújt a pénzügyi információk felhasználói részére.

Könyvvizsgálati szolgáltatások:

  • Éves beszámolók könyvvizsgálata
  • Átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata
  • Konszolidált beszámolók könyvvizsgálata
  • Pénzügyi intézmények könyvvizsgálata
  • Költségvetési intézmények könyvvizsgálata
  • Apportértékelés
  • IFRS beszámolók könyvvizsgálata

Szolgáltatásainkat a magyar és nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően látjuk el, a felmerülő lényeges kérdéseket, az esetleges kockázatokat egyeztetjük a társaság vezetőségével. Fontos szempontunk, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki ügyfeleinkkel, amely eredményeképpen nem csak a fordulónapot követő könyvvizsgálati munkában állunk rendelkezésre, hanem év közben is hatékony és magas színvonalú szakmai hátteret jelentünk ügyfeleink részére.

Ügyfeleink részére a kötelezően átadandó könyvvizsgálói jelentésen túl olyan részletes, vezetői tájékoztatásra szolgáló jelentést is készítünk, amely segíti a tulajdonosokat és az ügyvezetést a társaság tevékenységére vonatkozó döntések meghozatalában.

Társaságunk az átalakulások könyvvizsgálata területén jelentős tapasztalattal rendelkezik, így az egyesülések (összeolvadás, beolvadás), szétválások (különválás, kiválás), valamint a társasági forma váltások területén is.

A könyvvizsgálatot kiegészítheti az átalakulások folyamatának tervezése és az átalakulásra vonatkozó döntést segítő tanácsadás, tőkeelemzés.

Az Audit Assistance Kft. rendelkezik a szükséges minősítésekkel, amelyekkel pénzügyi intézmények, befektetési alapok, valamint költségvetési intézmények könyvvizsgálatát tudja ellátni.

Az apportértékelés során szakértőink az Önök rendelkezésére állnak a társaság saját tőkéjét érintő könyvvizsgálati szolgáltatások elvégzésével, úgy mint követelés apport és ingatlan apport.